Gir ikt-forskerne full støtte i deres krav om omlegging for ikt-forskning

Gir ikt-forskerne full støtte i deres krav om omlegging

Gir ikt-forskerne full støtte i deres krav om omlegging for ikt-forskning Ikt-forskning. Bransjeorganisasjonene IKT-Norge og Abelia gir ikt-forskerne sin fulle støtte til deres opprør mot Forskningsrådet og kravet om total omlegging av premissene for ikt-forskning.

www.iki.gu.se

301 Moved Permanently. nginx/1.10.2

[PDF]

ne Det er krav til skjermer som er typegodkjent sammen med

Det er krav til skjermer som er typegodkjent sammen med radaren. Se sertifikat for hver enkelt radarmodell for detaljer. Radar parametre FAR-1518 FAR-1528 FAR-2117/2127 FAR-2137 FAR-3210/3220 FAR-3230 FAR-3230SSD Støtte for oljeradar

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan – PDF – docplayer.me

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag.

forsvaret.no

forsvaret.no

IKT og funksjonshemmede Et potensial for arbeids- og

Lov om offentlige anskaffelser fra har åpnet for å stille krav om universell utforming, men det er for tidlig å si noe om hvorvidt dette har hatt betydning knyttet til IKT. Forslaget til diskriminerings- og tilgjengelighetslov inneholder også krav til universell utforming av IKT.

(PDF) IKT i skolen – Share and discover research

[Show full abstract] skoleledere og IKT-ansvarlige besvarte et spørreskjema om IKT i skolen. ICILS 2013 is an international comparative study of students’ computer and information literacy (CIL).

Ansikt til ansikt gir innsikt – Fontene forskning

Artikkelen redegjør for emnet og erfaringene med det slik disse kommer til uttrykk blant studentene som deltok. Artikkelen diskuterer avslutningsvis hvordan en slik form for brukerinvolvering kan være med på å styrke og ta på alvor målsettinger om empowerment i profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag.

Fjernvarme – en kalddusj – forskning.no | Nettavis om

Utbyggere av bolig- og næringsbygg blir stadig mer opptatt av å konstruere bygg med lavenergiløsninger. Ved å isolere ekstra i yttervegg, tak og gulv, sette inn isolerende vinduer og installere ventilasjon med varmegjenvinning blir leilighetene såkalt energieffektive.

[PDF]

Digital kompetanse i skolen – læreres erfaringer omkring

Det å ta i bruk de nye læreplanene med klare mål om at alle elever skal beherske bruk av digitale verktøy og gjennom det oppnå digital kompetanse, forutsetter omlegging og modernisering av opplæringa. For å oppnå dette må alle kunnskapsarbeidere, både elever og lærere, kunne jobbe digitalt.

[PDF]

DANISH MANUFACTURING – PURE

Danish manufacturing comprises some 7,7002 companies (2013), which range in terms of size, internationalization, innovation, customer and product orientation, aftersales/ service provision, industry affiliation, management type, and labor productivity.

Femårig utdanning som krav til arbeid – Fontene forskning

Alle større offentlige utredninger om tjenestene for utsatte barn og unge, eller barnevernet spesielt, har konkludert med at det trengs en kompetanseheving av barnevernspedagogutdanningen. Lengre utdanning bør i framtiden være myndighetnes ansvar, ikke et privat valg.

[PDF]

9th REGIONAL INNOVATION POLICIES CONFERENCE

9th REGIONAL INNOVATION POLICIES CONFERENCE . Welcome to the University of Stavanger Stavanger is the regional capital of Rogaland county in south-western Norway. The urban area has a population of around 320,000. Stavanger is the oil and

Krav fra Radikale: Stop med at kalde det ghetto : Denmark

About. A forum for discussions, funny tidbits and news about Denmark and the Danes. This forum is mainly in Danish, but posts in other Scandinavian languages and English are welcome too.