Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser?

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser

Et valg som er relevant for mange. Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. Mange av disse vil ved 62 årsalder oppleve å ha en redusert inntektsevne og følgelig oppfylle vilkårene for fulle eller graderte uføreytelser.

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser

Vedtektene for Ny AFP er klar på at «Ny AFP ytes ikke til personer som etter fylte 62 år har mottatt uførepensjon fra folketrygden» og senest ved 62 år må man derfor ta en endelig beslutning om man skal si fra seg AFP eller uføreytelser.

Så mye lenger må du jobbe når levealderen øker

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser? Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. Mange av disse vil ved 62 årsalder oppleve å ha en redusert inntektsevne og følgelig oppfylle vilkårene for fulle…

Nyhetsarkiv | Pensjonseksperten

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser? Publisert: 06.04.2018 Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter og mange av disse må før fylte 62 år velge mellom AFP og uføreytelser.

Uførepensjon eller AFP? – PDF – docplayer.me

Uføreytelser i tjenestepensjon Mange AFP-bedrifter har en tjenestepensjonsordning som også inneholder uføreytelser. Vilkårene for utbetaling av uføreytelser fra tjenestepensjonen er oftest knyttet opp mot et vedtak om uførhet i folketrygden.

Spørsmål og svar om uføre­pensjon – Statens pensjonskasse

Hva er inntektsgrense og hvordan beregnes den? Inntektsgrensen er den inntekten du kan ha før uførepensjonen din blir redusert. Blir du for eksempel 40 prosent ufør, kan du fortsatt ha arbeidsinntekt på 60 prosent av tidligere full lønn fordi du mottar uføreytelse for bare 40 prosent av

Hvor mye får du i pensjon ? – Sørlandsavisen

Er man for eksempel mellom 45 og 55 år bør man forholde seg slik : • Nå begynner pensjonssparing å bli virkelig viktig, og har du enda ikke kommet i gang, bør du snarest gjøre det. Det er også lurt å undersøke hvordan din faktiske pensjon ser ut til å bli.

1 av 2 kvinner kan ikke få tidligpensjon – Pensjon

Hvilken uttaksgrad du velger; Ifølge Myhr er den opplagte «løsningen» på problemet å jobbe til opptjeningen er tilstrekkelig til å kunne starte uttak av folketrygd. – Er man ikke i stand til å jobbe etter fylte 62 år, vil man muligens også innfri vilkår for uføreytelser.

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor – www.nav.no

Er du mellom 62 og 65 år får du utbetalt AFP beregnet ut fra regler i folketrygdloven. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, uten levealdersjustering, som om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.

A til Å om pensjon – regjeringen.no

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser trådte i kraft 1. januar 1959 og regulerer forholdet mellom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger, personskadetrygd og avtalefestet pensjon (AFP). Pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens de andre ytelsene reduseres i henhold til bestemmelsene i samordningsloven.

Hva betyr det for min pensjon at jeg får uføretrygd?

Vil jeg miste uføretrygden min, hvis jeg velger å ta ut AFP i offentlig sektor? Du kan ikke kombinere uføretrygd og AFP i offentlig sektor. Har du gradert uføretrygd og ønsker å ta ut AFP, må du si fra deg uføretrygden og få AFP isteden. Etter at du fyller 65 år, kan du få uføretrygden tilbake.

skatt.no – Skattebetalerforeningen – Alt du trenger å vite

skatt.no. Skattebetalerforeningen – Alt du trenger å vite om skatt og selvangivelse – Skatt.no. Alt du trenger å vite om skatt og selvangivelse – Skatt.no

Pensjon | NITO – NITO – Norges ingeniør og

Fra 1. januar 2014 er grensen 7 % av inntekt opp til 7,1 G, og 25,1 % av inntekt mellom 7,1 G og 12 G. Man har derved tilpasset innskuddsgrensene til reglene for ny folketrygd. De nye folketrygdreglene bestemmer at det skal settes av 18,1 % av inntekt opp til 7,1 G.

[PDF]

INFORMASJON OM AFP I PRIVAT SEKTOR

I AFP-tilskottsloven for 2010 og i vedtektene for Fellesordningen for AFP kan du lese nærmere om vilkårene for ny AFP. Se www.afp.no under fanen ”regelverk”. Hva betyr den nye ordningen for arbeidsgiver? Premiesatsen for 2013 for AFP er 2,0 prosent av samlede utbetalinger mellom 1 og 7,1 ganger grunnbeløpet til bedriftens arbeidstakere.