naturfag.no: Hvordan utvide klasserommet for bedre læring?

naturfag.no: Hvordan utvide klasserommet for bedre læring?

Hvordan utvide klasserommet – tre stategier Det er mye som taler for at lærere bør utvide klasserommet. Likevel vet vi at uteundervisning ikke automatisk fører til mer eller bedre læring.

naturfag.no: Andre læringsarenaer

Men læring skjer ikke bare fordi vi skaper variasjon eller tar elevene med ut av klasserommet. Det kreves kanskje enda mer av læreren når andre læringsarenaer tas i bruk. Hvordan utvide klasserommet for bedre læring? Artikkel naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss:

Modul 1: Hvorfor utvide klasserommet? | Realfagsløyper

Målet med denne modulen er å skape forståelse for hvorfor bruk av arenaer utenfor klasserommet er viktig og kan bidra til dybdelæring hos eleven, samt undervisning i klasserommet bør settes i sammenheng med undervisning utenfor klasserommet, og når det skjer kaller vi det for å utvide klasserommet.

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av

Alt handlet om undervisning og læring med klasserommet som felles læringsarena. En sjelden gang var det et møte, og papirarbeid var det lite av. Nå ser jeg at det er blitt en stor endring, fordi det er så mye annet som skjer i skolen, og fordi alt må dokumenteres i mye større grad enn før.

Natursekken.no: Nærmiljøet som læringsarena

Direkte kontakt med natur og lokalsamfunn gir elevene andre opplevelser og erfaringer enn det de vanligvis får i et klasserom. De bruker sansene og erfarer selv, og mange vil huske slike skoletimer mye bedre enn vanlige timer med gjennomgang av teori i klasserommet .

Høstprosjekter for klasserommet | Malimo

Jeg har samlet litt gode ideer til høstrelaterte prosjekter til bruk i klasserommet sammen med de minste. Det handler om høstfarger, høstmotiver og høstmaterialer! Detaljerte oppskrifter finner du på innleggene jeg linker til, men mange av aktivitetene fungerer også som fri inspirasjon!