Rutineultralyd, Ringerike sykehus

Rutineultralyd, Ringerike sykehus – Vestre Viken

Ringerike sykehus ligger like ved E16 i Hønefoss. Fra Hønefoss sentrum kan du ta buss nummer 228 til sykehuset. Brakar har ekspressbuss fra Oslo til Hønefoss (linje 200), som stopper utenfor sykehuset.

Føde- og barselavdelingen, Ringerike sykehus – Vestre Viken

Pasienter og besøkende ved Ringerike sykehus har tilgang til 6 plasser med ladestasjon for el-bil. Plassene er ikke reserverte og det er gratis for el-biler å stå på plassene så lenge de lader, men parkeringstiden er begrenset til 3 – 5 timer, som på normale parkeringsplasser.

Ringerike Sykehus Per Bleikelia – YouTube

Feb 20, 2013 · Utdeling av pris til direktør Per Skaugen Bleikelia ved Ringerike sykehus.

Vestre Viken, Ringerike sykehus – Home | Facebook

Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hønefoss, Norway. 2.4K likes. Ikke legg ut informasjon om egen eller andres helse. Sykehuset svarer ikke på konkrete

3.8/5(68)

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og

Kvinne- og barneklinikken har fire fødeenheter på Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Kongsberg sykehus. Det ble etablert to avdelinger innenfor klinikken: Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Drammen/Kongsberg og avdeling for gynekologi og fødselshjelp Bærum/Ringerike.

Lege i spesialisering (Ringerike sykehus) – Vestre Viken HF

Lege i spesialisering ortopedisk avd – Klinikk Ringerike sykehus Ortopedisk avdeling har ledige vikariater for Lege i spesialisering; Nr.nr. 2387, 2388, 2389 og 12349 Stillingene er ledige fra 01.07.12.

Vestre Viken, Ringerike sykehus – helsenorge.no

Mer informasjon. Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for …

OTTA LEGEKONTOR. NORD-GUDBRANDESDAL LMS Inge …

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal. Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, [email protected] 2007 Regionalt seminar, Stavern 03 . Detaljer

Ringerike Hospital – Wikipedia

Ringerike Hospital deals with somatics and psychiatry, and in 2005 dealt with around 11,200 patients in surgery, internal medicine, psychiatry, birth and gynecology and paediatrics. In the same year, there were around 62,300 polyclinic consultations .

Western: Bergen, Fonna, Førde, Pharmaceutical Trust, Stavanger

Vestre Viken – Ringerike Sykehus, Hønefoss, Ringerike

Ringerike sykehus skal sørge for sykehustjenester til befolkningen i øvre Buskerud. Hovedvirksomheten til Ringerike sykehus skjer i Hønefoss med variert behandlingstilbud innen somatikk og psykiatri.