IOGT : Leserbrev

Årsmelding 2015 – IOGT Concordia – Google Sites

 ·

Vi var representert på årsmøtet i Actis Oslo / Akershus.Flere IOGT avdelinger har jubilert dette året, og IOGT Concordia har vært representert . Det tradisjonelle kaffeselskapet til IOGT Bryn stilte vi mannsterkt opp på. En torsdag ble vi invitert til omvisning i Lillestrøm Kulturhus.

Eiendom – Hoved

IOGT har stand og oppmodar foreldre og andre vaksne om å skrive under på Kvit jul-kontrakt om å ikkje drikke alkohol når dei er saman med barn i jula. Barn ynskjer vaksne som er til stades og som ter seg normalt og er hyggelege.

Eiendom – Hoved

Leserbrev. Norge har slutta seg til WHO sine mål om å redusere alkoholforbruket med 10 % innan år 2025. Om vi i Norge skal nå dette målet, treng vi ein meir modig og framtidsretta alkoholpolitikk enn det som har vore synt dei siste åra.

Kunnskap og skolering – Tips til tillitsvalgte – iogt.no

IOGT var en av organisasjonene som tidlig startet med studiesirkler. Faktisk var det en IOGT’er som ”oppfant” de. En studiesirkel er en gruppe som kommer sammen et …

Bli kjent med vår politiske rådgiver – Nyheter Iogt

– Det setter jeg stor pris på. At det er folk som tar kontakt, skriver leserbrev, står på stand og verver og holder aktiviteten oppe lokalt. Å styrke denne biten, følge opp bedre og bidra til at vi lokalt har enda folk som vil jobbe lokalpolitisk er en viktig målsetting.

Eiendom – Hoved

Alkohol i stadig nye samanhengar, bidreg til auka aksept, nye drikkevanar og auka totalforbruk av alkohol. Det fører erfaringsmessig alltid til større alkoholproblem i samfunnet. Meir alkoholbruk fører til meir skade. Derfor meiner IOGT at dette er ei utvikling i feil retning.

Eiendom – Hoved – tk.no

Det edruskapsarbeidet for barn som for ein del tiår sidan vart drive i regi av fråhaldsrørsla med IOGT og DNT i spissen, er det ikkje så mykje igjen av. Barnelosjar og –lag som du tidlegare fann i dei fleste kommunane, – ikkje minst i Møre og Romsdal – har både endra namn – og …

Fra pastorkontoret

Det er IOGT i Midt – Norge som står som arrangør av turneen, og overskuddet går til aksjonen ”Hvit Jul” som setter fokus på barn som opplever det vanskelig med voksne som bruker alkohol eller annen rus.

SAK 2 Styrets melding 2013 og 2014 – spotidoc.com

Medievirksomheten har holdt seg stabil i perioden. IOGT hadde mellom 450 og 500 medieomtaler i 2013, og rundt det samme i 2014. I tillegg til kronikker og leserbrev i aviser har vi deltatt på Dagsnytt 18, Dagsrevyen, Her og nå, Kulturnytt på P2 og på P4. Adrian Farner Rogne har vært ansatt som politisk rådgiver i perioden. 2.

Kjære medlem i Nei til EU – PDF – docplayer.me

Media, debatt og hjemmesiden Det ble ikke skrevet noen leserbrev fra styret i Lokalmedia ble kontaktet i forbindelse med Heming Olaussens besøk i oktober uten at dette førte til oppslag. Hjemmesiden har blitt oppdatert sporadisk.

Ønsker velkommen til landsmøte på Sørlandet i 2015 s 9 – PDF

Under seminaret viste Per Leimar, alkoholpolitisk konsulent i den svenske organisasjonen IOGT-NTO, til ny forsking som viser at støtta til ordningane har auka i alle dei nordiske landa frå tidlig på 2000-talet, og at dei også har stor støtte i befolkninga i dei nordiske landa i dag.