13 nordmenn og svensker smittet av antibiotika-resistente bakterier på Gran Canaria

13 nordmenn og svensker smittet av antibiotika-resistente

Sju nordmenn og seks svensker skal ha blitt smittet av den antibiotikaresistente bakterien Klebsiella OXA-48 på sykehus på Gran Canaria, ifølge det europeiske senteret for prevensjon og kontroll av sykdommer, ECDC.

13 svenskar och norrmän smittade med antibiotikaresistenta

Nyheter om Gran Canaria for skandinaver. Klebisella OXA-48 är en elakartad bakterie som kan stå emot alla former av antibiotika.

Unødvendig med antibiotika mot urinveisinfeksjon | ABC Nyheter

– Vi nordmenn er glade i å reise. Blir du syk i utlandet og drar med det resistente bakterier hjem, hjelper det jo lite at du har brukt lite antibiotika tidligere i livet. Det er også uten betydning om du ble smittet av bakteriene hjemme eller i utlandet, sier Brelin som oppfordrer alle til god hygiene når de er ute og reiser. Les også:

Antibiotikaresistens – Sykdommer – klikk.no

Antibiotikaresistens handler om en mikrobes (bakterier, virus eller encellede parasitter) evne til å motstå virkningen av den. Det kan bety at bruken av medisinen ikke vil ha effekt mot det en pasient er smittet av, og det kan få konsekvenser både for pasient, helsetjenesten og samfunnet.

Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier

Samtidig skåret alle sykepleierne høyt på egenrapportert adferd. Refleksjonsoppgaven viser at valg av oversettelsesteknikk, bruk av kompetente oversettere og bruk av både lokal og nasjonal ekspertgruppe styrket validitet og reliabilitet ved oversettelse og modifisering av MDRB AQ.

Multiresistent tyfus-bakterie spreder sig i Pakistan: Det

– Specielt har turister taget de her multitresistente bakterier med hjem fra Gran Canaria. Husk hygiejnen, når du rejser. Tyfus-bakterien smitter kun fra menneske til menneske og oftest gennem indtagelse af vand eller fødevarer, der er forurenet med afføring fra personer med tyfus. Den klarer sig godt de steder, hvor hygiejnen ikke er i top.

[PDF]

Behandling av bakteriell vaginose i svangerskapet

Bakteriell vaginose (BV) er betegnelsen på endringer i sammensetningen av vaginalflora som kan gi symptomer på infeksjon uten at immunforsvaret aktiveres. BV er ikke assosiert med én spesifikk bakterie, men den aerobe vaginalfloraen erstattes med en mengde anaerobe bakterier som Gardenella vaginalis, mykoplasma og s-formede bakterier.

[PDF]

Verifikasjon av den vindinduserte dynamiske responsen av

Siden vindhastighetene og responsen på grunn av vindbelastningene representerer en vilkårlig prosess, må sammenligningen sees på i en statistisk betydning. Det er plassert ett anemometer i nærheten av buen som måler vindhastigheter i tre retninger.

Miljøproblemer i forbindelse med oppdrett av torsk – PDF

På grunn av spredning til miljøet og risikoen for utvikling av resistente bakterier må bruken holdes på et minimum. Isteden er det viktig at smittehygienisk tenkning legges til grunn ved utvikling av næringens struktur, ved oppbygging og drift av de enkelte anlegg og ved utføring av transporter og slakting.

12. Utenlandsreiser og smittevern – FHI

Det første charterflyet gikk i 1959 til Mallorca. Denne formen for masseturisme har hatt ulike navn som selskapsreiser, charterturer og pakketurer. På begynnelsen av 1960-tallet ble ferieøyer som Rhodos og Kypros populære charterturmål, og senere på 1960-tallet fulgte Gran Canaria og Tenerife.

Aktuelt – World Medical Card

En sak som er viet mye oppmerksomhet i media den siste tiden har vært den stadig økende bruken av antibiotika og frykt for såkalt antibiotikaresistens. Men hva er det man snakker om, er det vi som får antibiotikaen som blir resistente eller er det bakterien.