Barn: Flere fødsler etter assistert befruktning

Barn: Flere fødsler etter assistert befruktning – DinSide

Antall fødsler etter assistert befruktning fortsetter å stige, og bedre metoder gjør at færre føder tvillinger og trillinger.

Babyboom etter assistert befruktning – VG

 ·

(VG Nett) På ti år har det blitt født 1000 flere barn i Norge etter assistert befruktning – til tross for at kvinner trolig ikke er blitt mindre fruktbare.

Færre barn født etter assistert befruktning i Norge

 ·

Etter mange år med oppgang i antall barn født etter assistert befruktning, har man de siste årene sett en nedadgående trend. Toppen var i 2009 da 2105 barn ble født som resultat av assistert befruktning …

Bekymring Barn født per år etter assistert befruktning i

Assistert befruktning – fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin Arne Sunde Seksjonsleder, Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital Professor II, Inst. for laboratoriemedisin, Barn og Kvinnesykdommer,

Etisk utfordring: Assistert befruktning – Tankeferd

Assistert befruktning kan skje med parets egne kjønnsceller, eller sæd fra en donor. Barn født etter assistert befruktning med donorsæd har rett til å få vite sædgivers identitet når …

Resultater etter assistert befruktning i en offentlig

4 befruktning som vil være høyere dersom færre pasienter forlater behandlingsløpet (4). Det er også verdt å merke seg at oppfølgingen av pasientene i pasientserien slutter når de får barn. Vi kjenner til at flere av pasientene har fått barn nummer 2 etter assistert befruktning etter at de forlot pasientserien.

Flere får hjelp til å få barn – siste.no

– Trolig er økningen enda større fordi fødselsregisteret ikke får opplysninger om alle fødsler etter assistert befruktning i utlandet, sier overlege Kari Klungsøyr ved Folkehelseinstituttet. Totalt er det født over 26.000 norske barn etter assistert befruktning siden metoden først ble tatt i bruk på 1980-tallet.

Assistert befruktning øker – forskning.no

Assistert befruktning sto i 2006 for 2,6 prosent av det totale antallet barnefødsler her til lands. – Mer selektiv. Andelen tvillinger og trillinger er høy ved assistert befruktning. Dette er et potensielt problem for helsa til både mor og barn, og det er et mål å få ned andelen ”flerlinger” ved assistert befruktning.

Flere barn blir til med donorsæd – Spesialisthelsetjeneste

Statistikken viser også at andelen fødsler med mer enn et barn er kraftig redusert de siste årene. I 2004 utgjorde tvilling- og trillingfødsler en fjerdedel av det totale antall fødsler etter behandling med assistert befruktning. I 2011 var andelen sunket til 11 prosent.

Nyheter om assistert befruktning – onskebarn.no

Det fødes stadig flere barn etter assistert befruktning i Norge. I 2008 ble det født i 2249 barn ved hjelp av denne metoden. Til sammenligning ble det ti år tidligere født i overkant av 1000 barn årlig.

Assistert befruktning i Norge – Jeg vil ha barn

Assistert befruktning etter tilbaketransplantasjon av eggstokkvev er en metode som brukes etter at man har gjennomgått behandling for blant annet kreft. Les mer om det lenger ned i saken. Tilbud til lesbiske par. 1. januar 2009 kom det en ny lovendring som gjør det mulig for lesbiske par å få barn ved hjelp av assistert befruktning.

Flere føder flere – SSB

Stadig flere kvinner føder tvillinger, både her til lands og i andre industrialiserte land. Norge og andre skandinaviske land ligger høyt i denne sammenhengen. Utviklingen har sammenheng både med økt assistert befruktning og høyere alder blant de fødende.