Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er viktig i seg selv. Det kan i tillegg være en god økonomisk investering. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og …

Verdensdagen for sikkerhet og helse – LO

Det sa LO-sekretær Renee Rasmussen på et fulltegnet seminar i anledning Verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. – Dagen i dag belyser noen av utfordringene vi står overfor.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen – LO

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april markerer ILO (International Labour Organization) Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen for å fremme forebygging av arbeidsulykker og yrkessykdommer globalt.

Unio – Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

28.04.2017. I dag, den 28. april markeres verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål å skape verdensomspennende bevissthet om dimensjoner og konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. – …

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

LO og AOF arrangerer også i år en konferanse for å markere ILOs «Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen». 19. mars 2018 Tid : 26. april 2018 kl. 09.30-15.00.

[PDF]

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

og helse på arbeidsplassen Med markering av Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, den 28. april, ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse-, miljø og …

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Informasjonshefte om streik, konflikt og lockout (PDF) Informasjonshefte om gravide i varehandelen (PDF) Informasjonshefte om inn- og utleie av arbeidskraft (PDF)

Eksempler på markeringer – Tips og verktøy til arrangører

Foto: Mental Helse Kongsberg. Barn og unges psykiske helse. Vi har utarbeidet en egen ressursside for skoler som ønsker å markere Verdensdagen.. Enkel markering: Inviter barnehagen til eldre hjemmet for allsang, kaffe og saft, eller la helsesøster på skolen stå på stand på Verdensdagen.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb | HMS-magasinet

Med markeringen av Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse, miljø- og sikkerhetskultur. I mange deler av verden vil nasjonale myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av HMS organisere aktiviteter for å markere denne datoen.

28. april er verdensdagen for sikkerhet – Arbeids- og

28. april er verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Det er mye god helse i et godt arbeidsmiljø. Hvordan skal du markere? Tagg gjerne en kollega.

Sikkerhet På Arbeidsplassen – therewash.com

Og for mennesker, og som nsker jobbe med helse, milj og sikkerhet p arbeidsplassen Verdensdagen for sikkerhet og helse p arbeidsplassen. Rlig dr flere tusen gruvearbeidere p …